Taryfa C11 – co to jest?

Taryfy z grupy C, to taryfy, które obejmują odbiorców biznesowych. Są kierowane zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do gospodarstw rolnych. Pośród nich taryfa C11 jest odpowiednikiem przeznaczonej dla klientów indywidualnych taryfy G11.  Co to dokładnie jest i czy się opłaca? A jeśli tak, to komu?

Taryfa C11 – co to jest?

Taryfa C11 jest taryfą jednostrefową. Oznacza to, że przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za prąd obowiązuje jedna i ta sama stawka. Co więcej zasilana jest z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o umownej mocy poniżej 40 kW. Z tej samej sieci zasilane są też taryfy C12a i C12b. Powyżej 40 kW, mamy już taryfy C21 i C22.

Kto ustala wysokość cen w ramach taryfy C11? Już od 2008 roku, nie podlegają one regulacjom Prezesa URE.

Taryfa C11 – komu się opłaca?

W czyim przypadku Taryfa C11 będzie dobrym rozwiązaniem? Sprawdzi się zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które pracują w ciągu dnia (8-16) i mają stałe zużycie prądu. Okaże się też opłacalna dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność we własnym domu.

Ujmując rzecz bardziej ogólnie, C11 to taryfa świetna dla firm, które w godzinach poza szczytowych (13-25 i godziny nocne) zużywają nie więcej niż 40% prądu.

Dwie faktury czy umowa kompleksowa?

Osoby korzystające z taryfy C11, które dostają jedną fakturę za prąd mają podpisaną umowę kompleksową ze sprzedawcą, będącym jednocześnie dystrybutorem prądu. Taką umowę zawiera się zwykle bez gwarancji  stałej ceny, a podpisywana jest na czas nieokreślony. Można ją w każdej chwili rozwiązać i zmienić sprzedawcę prądu. Osoby, które się na to zdecydują będą dostawać dwie faktury. Jedną za dystrybucję, drugą za sprzedaż prądu. Często to rozwiązanie okazuje się znacznie korzystniejsze. Dlaczego?

Taryfa C11 – czy zmienić sprzedawcę?

Zmiana sprzedawcy daje zwykle możliwość negocjowania stawek za prąd.  Umowę z wybranym sprzedawcą zawiera się na czas określony i zapewnia ona gwarancję stałej ceny w trakcie jej obowiązywania. To wystarczające zalety, by przynajmniej rozważyć zmianę sprzedawcy. Dodatkowych oszczędności można szukać w ofertach typu dual fuel. Umożliwiają łączenie zakupu prądu i gazu w korzystniejszych cenach.

Gaz i prąd

Dlaczego prąd jest drogi