Kto może liczyć no dofinansowanie fotowoltaiki?

Fotowoltaika to temat, o którym mówi się stale coraz więcej. Zainteresowanie fotowoltaiką będzie rosło z kilku powodów. Zwłaszcza teraz, kiedy każdy, zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna może się ubiegać o dofinansowanie fotowoltaiki. Jak to w wygląda w 2020 roku?

Fotowoltaika coraz bardziej atrakcyjna

Dlaczego coraz więcej osób interesuje się fotowoltaiką? Po pierwsze, ceny energii elektrycznej rosną. Nawet jeśli przez posunięcie rządu w jednym roku, mniej osób to odczuło, to w kolejnych będzie tylko gorzej. Tymczasem zainwestowanie we własny system PV uniezależnia jego właściciela od rynkowych cen prądu. On ma swój własny prąd i nie musi za niego płacić. Oznacza to ogromne oszczędności.

Po drugie, z upływem czasu panele fotowoltaiczne tanieją. Dzisiejsze ceny są zdecydowanie niższe niż te sprzed choćby 7 lat. Oznacza to, że dziś inwestycja we własną mini elektrownię szybciej się zwróci i będzie bardziej opłacalna.

Po trzecie, fotowoltaika bazuje na OZE (Odnawialne Źródła Energii), więc jest znacznie bardziej przyjazna środowisku niż tradycyjne piece węglowe. Pomaga zmniejszać poziom śmiercionośnego smogu, który w naszych czasach stał się ogromnym problemem.

Po czwarte, polityka unijna zakłada zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym dla państw europejski, także dla Polski. Co za tym idzie, rząd organizuje programy, które mają wspierać inwestycje w fotowoltaikę. Stąd też mamy Mój Prąd, ulgę termomodernizacyjną czy też dofinansowanie fotowoltaiki na poziomie województw (finansowanie przez NFOŚiGW).

Wszystkie powyższe powody sprawiają, że inwestycja w fotowoltaikę jest dziś znacznie bardziej opłacalna niż przed kilkoma laty, a przez to bardziej dostępna dla różnych grup.

Dofinansowanie fotowoltaiki – dla kogo?

A kto konkretnie może starać się o dofinansowanie fotowoltaiki? Beneficjentami różnych programów rządowych w 2020 r. mogą być:

 • osoby fizyczne – do nich kierowana jest większość programów,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • szpitale, podmioty medyczne,
 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe,
 • domy opieki społecznej,
 • instytucje kultury (państwowe i samorządowe),
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej i państwowe jednostki budżetowe,
 • spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółki wodne,
 • inne państwowe osoby prawne,
 • pozostałe osoby prawne.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla gospodarstw domowych

Dla osób prywatnych przygotowano przede wszystkim ogólnopolskie programy Mój Prąd i Czyste Powietrze. Ten pierwszy umożliwia uzyskanie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 tys. zł.

Program Czyste Powietrze ma na celu obniżenie w powietrzu ilości pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z pieców w domach jednorodzinnych. Dofinansowanie może tu objąć różne działania termomodernizacyjne, w tym też założenie fotowoltaiki. Program oferuje dotację i pożyczki. Wysokość jednych i drugich, jest zależna od miesięcznego dochodu na osobę.

 • do 90% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę do 600 zł,
  • pożyczka do 10% wartości dotacji
 • do 80% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 601 – 800 zł,
  • pożyczka do 20% wartości dotacji
 • do 70% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 801 – 1000 zł,
  • pożyczka do 30% wartości dotacji
 • do 60% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1001 – 1200 zł,
  • pożyczka do 40% wartości dotacji
 • do 50% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1201 – 1400 zł,
  • pożyczka do 50% wartości dotacji
 • do 40 % – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1401 – 1600 zł,
  • pożyczka do 60% wartości dotacji
 • do 30% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę od 1601 zł,
  • pożyczka do 70% wartości dotacji

Fotowoltaika dofinansowanie dla firm 2020

A jak wygląda sytuacja firm?  Przewidziano dla nich takie programy jak:

 • Energia Plus
 • PolSEFF2

Energia Plus skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r), prowadzących działalność gospodarczą. Wsparcie ma formę pożyczki lub bezzwrotnej dotacji. Łącznie pula wsparcia wynosi 4 mln zł.

O dofinansowanie fotowoltaiki mogą się starać przedsiębiorcy, którzy spełnią poniższe warunki:

 • w roku poprzedzającym wnioskowanie przeciętne zużycie energii końcowej musi wynosić przynajmniej 2GWh/rok,
 • złożenie wniosku ma poprzedzić przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • inwestycja musi wynikać z rekomendacji wspomnianego audytu, a planowana oszczędność energii ma wynosić przynajmniej 5%.

Wnioski można składać do 18.12 2020 r. lub do wyczerpania puli.

PolSEFF2 to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających do 250 pracowników i mających roczne dochody w wysokości nie przekraczającej 50 mln euro.

PolSEFF2 to linia kredytowa w wysokości 200 mln euro. Zostanie rozdysponowana między polskie banki, biorące udział w programie, w formie kredytów. Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie efektywności energetycznej firm. W przypadku fotowoltaiki oszczędność powinna wynieść 20%.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm jest też czasem dostępne w ramach programów wojewódzkich, ale te są różne dla różnych województw. Zawsze więc trzeba sprawdzić jakie programy są organizowane w ramach mojego województwa.

Taryfa C11 – co to jest?

Taryfy z grupy C, to taryfy, które obejmują odbiorców biznesowych. Są kierowane zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do gospodarstw rolnych. Pośród nich taryfa C11 jest odpowiednikiem przeznaczonej dla klientów indywidualnych taryfy G11.  Co to dokładnie jest i czy się opłaca? A jeśli tak, to komu?

Taryfa C11 – co to jest?

Taryfa C11 jest taryfą jednostrefową. Oznacza to, że przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za prąd obowiązuje jedna i ta sama stawka. Co więcej zasilana jest z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o umownej mocy poniżej 40 kW. Z tej samej sieci zasilane są też taryfy C12a i C12b. Powyżej 40 kW, mamy już taryfy C21 i C22.

Kto ustala wysokość cen w ramach taryfy C11? Już od 2008 roku, nie podlegają one regulacjom Prezesa URE.

Taryfa C11 – komu się opłaca?

W czyim przypadku Taryfa C11 będzie dobrym rozwiązaniem? Sprawdzi się zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które pracują w ciągu dnia (8-16) i mają stałe zużycie prądu. Okaże się też opłacalna dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność we własnym domu.

Ujmując rzecz bardziej ogólnie, C11 to taryfa świetna dla firm, które w godzinach poza szczytowych (13-25 i godziny nocne) zużywają nie więcej niż 40% prądu.

Dwie faktury czy umowa kompleksowa?

Osoby korzystające z taryfy C11, które dostają jedną fakturę za prąd mają podpisaną umowę kompleksową ze sprzedawcą, będącym jednocześnie dystrybutorem prądu. Taką umowę zawiera się zwykle bez gwarancji  stałej ceny, a podpisywana jest na czas nieokreślony. Można ją w każdej chwili rozwiązać i zmienić sprzedawcę prądu. Osoby, które się na to zdecydują będą dostawać dwie faktury. Jedną za dystrybucję, drugą za sprzedaż prądu. Często to rozwiązanie okazuje się znacznie korzystniejsze. Dlaczego?

Taryfa C11 – czy zmienić sprzedawcę?

Zmiana sprzedawcy daje zwykle możliwość negocjowania stawek za prąd.  Umowę z wybranym sprzedawcą zawiera się na czas określony i zapewnia ona gwarancję stałej ceny w trakcie jej obowiązywania. To wystarczające zalety, by przynajmniej rozważyć zmianę sprzedawcy. Dodatkowych oszczędności można szukać w ofertach typu dual fuel. Umożliwiają łączenie zakupu prądu i gazu w korzystniejszych cenach.

Gaz i prąd

Dlaczego prąd jest drogi

Dlaczego prąd jest drogi?

W ostatnim czasie można zauważyć, że ceny prądu podwyższyły się. Zjawiskiem tym zainteresował się prezes Urzędu Regulacji Energetyki i być może zjawisko to poddane zostanie analizie. Dlaczego prąd jest drogi?

Pod koniec maja 2018 ceny prądu osiągnęły rekordową wartość. 28 maja kontrast base na 3. kwartał sięgnął aż 303 zł za MWh. Także na 4. kwartał zanotowano bardzo wysokie stawki, które mieściły się w przedziale 260 – 275 zł za MWh. Jeśli natomiast chodzi o kontrakty na sierpień i wrzesień stawki kształtowały się na poziomie 300 oraz 303 – 304 zł za MWh. Dlaczego ceny tak bardzo skoczyły w górę?

Nie jest to zasługą tylko jednego czynnika. Jako jedną z nich wymienia się zwiększone zużycie prądu latem na wszelkiego rodzaju klimatyzatory, a także przez to, że spada stan wód, a co za tym idzie nie ma wystarczająco dużo wody, aby schłodzić elektrownie, a w efekcie konieczne jest ograniczenie produkcji energii. Jako kolejną z przyczyn wymienia się większe ceny uprawnień na emisję dwutlenku węgla oraz wyższe ceny węgla kamiennego. Przyczyn dopatrzeć można się również w krajowym rynku energii, gdzie udział pewnych spółek oraz monopol nie wpływają pozytywnie na ceny. W Polsce producenci prądu wycofują się.

Sprawdź tez jakie są taryfy prądu 2018 w Polsce

Ceny węgla kamiennego wzrastają, gdyż koszty jego wydobycia rosną. A jest on surowcem niezbędnym do produkcji energii. Dodatkowo coraz popularniejsza jest walka ze smogiem, a ustawy przeciwsmogowe ograniczają korzystanie z odpadów kopalnianych, w związku z czym potrzebny jest pełnowartościowy surowiec, którego jest coraz mniej. Elektrownie i elektrociepłownie napotykają trudności z podpisaniem kontraktu na dostawy węgla w korzystnej cenie, przez co wzrastają ceny zarówno prądu, jak i ogrzewania.

Prezes organizacji konsumentów energii Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wykonał analizę, która wykazała, że podwyżki ceny prądu nie wynikają jedynie z cen paliwa i emisji CO2, jednak konkretniejsze dane na razie nie zostały podane. Mając na uwagę wpływ wysokich cen energii na portfele Polaków przyczyna tego stanu rzeczy ma być odnaleziona jak najszybciej.

W 2017 roku OSD oaz sprzedawcy prądu wnosili o podniesienie cen za kWh o kilka procent, jednak wniosek nie przeszedł, a prezes URE zgodził się jedynie na minimalne podwyżki. Cena dystrybucji prądu spadła o 0,8%, z uwagi na brak opłata za odnawialne źródła energii w roku 2018. Ceny prądu w taryfach urzędowych wzrosły o ok. 0,5%, wzrost cen zależy od regionu oraz sprzedawcy prądu. A jak będzie w przyszłości? Tego jeszcze nie wie nikt, ale prąd jest drogi i tańszy raczej nie będzie.

Więcej o tym, dlaczego prąd jest drogi

Taryfa C11

Gaz i prąd