Taryfa C11 – co to jest?

Taryfy z grupy C, to taryfy, które obejmują odbiorców biznesowych. Są kierowane zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do gospodarstw rolnych. Pośród nich taryfa C11 jest odpowiednikiem przeznaczonej dla klientów indywidualnych taryfy G11.  Co to dokładnie jest i czy się opłaca? A jeśli tak, to komu?

Taryfa C11 – co to jest?

Taryfa C11 jest taryfą jednostrefową. Oznacza to, że przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za prąd obowiązuje jedna i ta sama stawka. Co więcej zasilana jest z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o umownej mocy poniżej 40 kW. Z tej samej sieci zasilane są też taryfy C12a i C12b. Powyżej 40 kW, mamy już taryfy C21 i C22.

Kto ustala wysokość cen w ramach taryfy C11? Już od 2008 roku, nie podlegają one regulacjom Prezesa URE.

Taryfa C11 – komu się opłaca?

W czyim przypadku Taryfa C11 będzie dobrym rozwiązaniem? Sprawdzi się zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które pracują w ciągu dnia (8-16) i mają stałe zużycie prądu. Okaże się też opłacalna dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność we własnym domu.

Ujmując rzecz bardziej ogólnie, C11 to taryfa świetna dla firm, które w godzinach poza szczytowych (13-25 i godziny nocne) zużywają nie więcej niż 40% prądu.

Dwie faktury czy umowa kompleksowa?

Osoby korzystające z taryfy C11, które dostają jedną fakturę za prąd mają podpisaną umowę kompleksową ze sprzedawcą, będącym jednocześnie dystrybutorem prądu. Taką umowę zawiera się zwykle bez gwarancji  stałej ceny, a podpisywana jest na czas nieokreślony. Można ją w każdej chwili rozwiązać i zmienić sprzedawcę prądu. Osoby, które się na to zdecydują będą dostawać dwie faktury. Jedną za dystrybucję, drugą za sprzedaż prądu. Często to rozwiązanie okazuje się znacznie korzystniejsze. Dlaczego?

Taryfa C11 – czy zmienić sprzedawcę?

Zmiana sprzedawcy daje zwykle możliwość negocjowania stawek za prąd.  Umowę z wybranym sprzedawcą zawiera się na czas określony i zapewnia ona gwarancję stałej ceny w trakcie jej obowiązywania. To wystarczające zalety, by przynajmniej rozważyć zmianę sprzedawcy. Dodatkowych oszczędności można szukać w ofertach typu dual fuel. Umożliwiają łączenie zakupu prądu i gazu w korzystniejszych cenach.

Gaz i prąd

Dlaczego prąd jest drogi

Dlaczego prąd jest drogi?

W ostatnim czasie można zauważyć, że ceny prądu podwyższyły się. Zjawiskiem tym zainteresował się prezes Urzędu Regulacji Energetyki i być może zjawisko to poddane zostanie analizie. Dlaczego prąd jest drogi?

Pod koniec maja 2018 ceny prądu osiągnęły rekordową wartość. 28 maja kontrast base na 3. kwartał sięgnął aż 303 zł za MWh. Także na 4. kwartał zanotowano bardzo wysokie stawki, które mieściły się w przedziale 260 – 275 zł za MWh. Jeśli natomiast chodzi o kontrakty na sierpień i wrzesień stawki kształtowały się na poziomie 300 oraz 303 – 304 zł za MWh. Dlaczego ceny tak bardzo skoczyły w górę?

Nie jest to zasługą tylko jednego czynnika. Jako jedną z nich wymienia się zwiększone zużycie prądu latem na wszelkiego rodzaju klimatyzatory, a także przez to, że spada stan wód, a co za tym idzie nie ma wystarczająco dużo wody, aby schłodzić elektrownie, a w efekcie konieczne jest ograniczenie produkcji energii. Jako kolejną z przyczyn wymienia się większe ceny uprawnień na emisję dwutlenku węgla oraz wyższe ceny węgla kamiennego. Przyczyn dopatrzeć można się również w krajowym rynku energii, gdzie udział pewnych spółek oraz monopol nie wpływają pozytywnie na ceny. W Polsce producenci prądu wycofują się.

Sprawdź tez jakie są taryfy prądu 2018 w Polsce

Ceny węgla kamiennego wzrastają, gdyż koszty jego wydobycia rosną. A jest on surowcem niezbędnym do produkcji energii. Dodatkowo coraz popularniejsza jest walka ze smogiem, a ustawy przeciwsmogowe ograniczają korzystanie z odpadów kopalnianych, w związku z czym potrzebny jest pełnowartościowy surowiec, którego jest coraz mniej. Elektrownie i elektrociepłownie napotykają trudności z podpisaniem kontraktu na dostawy węgla w korzystnej cenie, przez co wzrastają ceny zarówno prądu, jak i ogrzewania.

Prezes organizacji konsumentów energii Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wykonał analizę, która wykazała, że podwyżki ceny prądu nie wynikają jedynie z cen paliwa i emisji CO2, jednak konkretniejsze dane na razie nie zostały podane. Mając na uwagę wpływ wysokich cen energii na portfele Polaków przyczyna tego stanu rzeczy ma być odnaleziona jak najszybciej.

W 2017 roku OSD oaz sprzedawcy prądu wnosili o podniesienie cen za kWh o kilka procent, jednak wniosek nie przeszedł, a prezes URE zgodził się jedynie na minimalne podwyżki. Cena dystrybucji prądu spadła o 0,8%, z uwagi na brak opłata za odnawialne źródła energii w roku 2018. Ceny prądu w taryfach urzędowych wzrosły o ok. 0,5%, wzrost cen zależy od regionu oraz sprzedawcy prądu. A jak będzie w przyszłości? Tego jeszcze nie wie nikt, ale prąd jest drogi i tańszy raczej nie będzie.

Więcej o tym, dlaczego prąd jest drogi

Taryfa C11

Gaz i prąd