Kto może liczyć no dofinansowanie fotowoltaiki?

Fotowoltaika to temat, o którym mówi się stale coraz więcej. Zainteresowanie fotowoltaiką będzie rosło z kilku powodów. Zwłaszcza teraz, kiedy każdy, zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna może się ubiegać o dofinansowanie fotowoltaiki. Jak to w wygląda w 2020 roku?

Fotowoltaika coraz bardziej atrakcyjna

Dlaczego coraz więcej osób interesuje się fotowoltaiką? Po pierwsze, ceny energii elektrycznej rosną. Nawet jeśli przez posunięcie rządu w jednym roku, mniej osób to odczuło, to w kolejnych będzie tylko gorzej. Tymczasem zainwestowanie we własny system PV uniezależnia jego właściciela od rynkowych cen prądu. On ma swój własny prąd i nie musi za niego płacić. Oznacza to ogromne oszczędności.

Po drugie, z upływem czasu panele fotowoltaiczne tanieją. Dzisiejsze ceny są zdecydowanie niższe niż te sprzed choćby 7 lat. Oznacza to, że dziś inwestycja we własną mini elektrownię szybciej się zwróci i będzie bardziej opłacalna.

Po trzecie, fotowoltaika bazuje na OZE (Odnawialne Źródła Energii), więc jest znacznie bardziej przyjazna środowisku niż tradycyjne piece węglowe. Pomaga zmniejszać poziom śmiercionośnego smogu, który w naszych czasach stał się ogromnym problemem.

Po czwarte, polityka unijna zakłada zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym dla państw europejski, także dla Polski. Co za tym idzie, rząd organizuje programy, które mają wspierać inwestycje w fotowoltaikę. Stąd też mamy Mój Prąd, ulgę termomodernizacyjną czy też dofinansowanie fotowoltaiki na poziomie województw (finansowanie przez NFOŚiGW).

Wszystkie powyższe powody sprawiają, że inwestycja w fotowoltaikę jest dziś znacznie bardziej opłacalna niż przed kilkoma laty, a przez to bardziej dostępna dla różnych grup.

Dofinansowanie fotowoltaiki – dla kogo?

A kto konkretnie może starać się o dofinansowanie fotowoltaiki? Beneficjentami różnych programów rządowych w 2020 r. mogą być:

 • osoby fizyczne – do nich kierowana jest większość programów,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • szpitale, podmioty medyczne,
 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe,
 • domy opieki społecznej,
 • instytucje kultury (państwowe i samorządowe),
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej i państwowe jednostki budżetowe,
 • spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółki wodne,
 • inne państwowe osoby prawne,
 • pozostałe osoby prawne.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla gospodarstw domowych

Dla osób prywatnych przygotowano przede wszystkim ogólnopolskie programy Mój Prąd i Czyste Powietrze. Ten pierwszy umożliwia uzyskanie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 tys. zł.

Program Czyste Powietrze ma na celu obniżenie w powietrzu ilości pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z pieców w domach jednorodzinnych. Dofinansowanie może tu objąć różne działania termomodernizacyjne, w tym też założenie fotowoltaiki. Program oferuje dotację i pożyczki. Wysokość jednych i drugich, jest zależna od miesięcznego dochodu na osobę.

 • do 90% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę do 600 zł,
  • pożyczka do 10% wartości dotacji
 • do 80% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 601 – 800 zł,
  • pożyczka do 20% wartości dotacji
 • do 70% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 801 – 1000 zł,
  • pożyczka do 30% wartości dotacji
 • do 60% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1001 – 1200 zł,
  • pożyczka do 40% wartości dotacji
 • do 50% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1201 – 1400 zł,
  • pożyczka do 50% wartości dotacji
 • do 40 % – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1401 – 1600 zł,
  • pożyczka do 60% wartości dotacji
 • do 30% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę od 1601 zł,
  • pożyczka do 70% wartości dotacji

Fotowoltaika dofinansowanie dla firm 2020

A jak wygląda sytuacja firm?  Przewidziano dla nich takie programy jak:

 • Energia Plus
 • PolSEFF2

Energia Plus skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r), prowadzących działalność gospodarczą. Wsparcie ma formę pożyczki lub bezzwrotnej dotacji. Łącznie pula wsparcia wynosi 4 mln zł.

O dofinansowanie fotowoltaiki mogą się starać przedsiębiorcy, którzy spełnią poniższe warunki:

 • w roku poprzedzającym wnioskowanie przeciętne zużycie energii końcowej musi wynosić przynajmniej 2GWh/rok,
 • złożenie wniosku ma poprzedzić przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • inwestycja musi wynikać z rekomendacji wspomnianego audytu, a planowana oszczędność energii ma wynosić przynajmniej 5%.

Wnioski można składać do 18.12 2020 r. lub do wyczerpania puli.

PolSEFF2 to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających do 250 pracowników i mających roczne dochody w wysokości nie przekraczającej 50 mln euro.

PolSEFF2 to linia kredytowa w wysokości 200 mln euro. Zostanie rozdysponowana między polskie banki, biorące udział w programie, w formie kredytów. Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie efektywności energetycznej firm. W przypadku fotowoltaiki oszczędność powinna wynieść 20%.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm jest też czasem dostępne w ramach programów wojewódzkich, ale te są różne dla różnych województw. Zawsze więc trzeba sprawdzić jakie programy są organizowane w ramach mojego województwa.