Dlaczego prąd jest drogi?

W ostatnim czasie można zauważyć, że ceny prądu podwyższyły się. Zjawiskiem tym zainteresował się prezes Urzędu Regulacji Energetyki i być może zjawisko to poddane zostanie analizie. Dlaczego prąd jest drogi?

Pod koniec maja 2018 ceny prądu osiągnęły rekordową wartość. 28 maja kontrast base na 3. kwartał sięgnął aż 303 zł za MWh. Także na 4. kwartał zanotowano bardzo wysokie stawki, które mieściły się w przedziale 260 – 275 zł za MWh. Jeśli natomiast chodzi o kontrakty na sierpień i wrzesień stawki kształtowały się na poziomie 300 oraz 303 – 304 zł za MWh. Dlaczego ceny tak bardzo skoczyły w górę?

Nie jest to zasługą tylko jednego czynnika. Jako jedną z nich wymienia się zwiększone zużycie prądu latem na wszelkiego rodzaju klimatyzatory, a także przez to, że spada stan wód, a co za tym idzie nie ma wystarczająco dużo wody, aby schłodzić elektrownie, a w efekcie konieczne jest ograniczenie produkcji energii. Jako kolejną z przyczyn wymienia się większe ceny uprawnień na emisję dwutlenku węgla oraz wyższe ceny węgla kamiennego. Przyczyn dopatrzeć można się również w krajowym rynku energii, gdzie udział pewnych spółek oraz monopol nie wpływają pozytywnie na ceny. W Polsce producenci prądu wycofują się.

Sprawdź tez jakie są taryfy prądu 2018 w Polsce

Ceny węgla kamiennego wzrastają, gdyż koszty jego wydobycia rosną. A jest on surowcem niezbędnym do produkcji energii. Dodatkowo coraz popularniejsza jest walka ze smogiem, a ustawy przeciwsmogowe ograniczają korzystanie z odpadów kopalnianych, w związku z czym potrzebny jest pełnowartościowy surowiec, którego jest coraz mniej. Elektrownie i elektrociepłownie napotykają trudności z podpisaniem kontraktu na dostawy węgla w korzystnej cenie, przez co wzrastają ceny zarówno prądu, jak i ogrzewania.

Prezes organizacji konsumentów energii Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wykonał analizę, która wykazała, że podwyżki ceny prądu nie wynikają jedynie z cen paliwa i emisji CO2, jednak konkretniejsze dane na razie nie zostały podane. Mając na uwagę wpływ wysokich cen energii na portfele Polaków przyczyna tego stanu rzeczy ma być odnaleziona jak najszybciej.

W 2017 roku OSD oaz sprzedawcy prądu wnosili o podniesienie cen za kWh o kilka procent, jednak wniosek nie przeszedł, a prezes URE zgodził się jedynie na minimalne podwyżki. Cena dystrybucji prądu spadła o 0,8%, z uwagi na brak opłata za odnawialne źródła energii w roku 2018. Ceny prądu w taryfach urzędowych wzrosły o ok. 0,5%, wzrost cen zależy od regionu oraz sprzedawcy prądu. A jak będzie w przyszłości? Tego jeszcze nie wie nikt, ale prąd jest drogi i tańszy raczej nie będzie.

Więcej o tym, dlaczego prąd jest drogi

Taryfa C11

Gaz i prąd